Pelvicachromis pulcher - Barwniak czerwonobrzuchy

Odkrywca: boulenger 1901

Rodzina: Cichlidae

Występowanie: Nigeria

Temperatura: 24-26oC

pH dH: 6,5-7,5 5-12o

Rozmiar: 10 cm

Spokojna pielęgnica doskonale nadająca się do akwarium wielogatunkowego. barwniaki bywają agresywne w czasie tarła, oraz wobec własnego gatunku. Dlatego najlepiej trzymać parkę ryb w zbiorniku o długości przynajmniej 80 cm wraz z innymi rybami o podobnym charakterze.

Dymorfizm płciowy jest wyraźnie zaznaczony. samce są większe i posiadają dłuższe, ostro zakończone płetwy grzbietową i odbytową. samice są żywiej ubarwione, oraz mają zaokrągloną płetwę odbytową. Rozród nie nastręcza problemów. tarło odbywa się w podwodnej grocie. Idealnie do tego c(...)