Pyszczak wysmukły - Labeotropheus trewavasae

Odkrywca i rok odkrycia

Fryer, 1956

Rodzina

(Cichlidae) - Pielęgnicowate

Występowanie

Afryka, jezioro Malawi

Wielkość

12 cm

Synonimy

Brak

Cechy charakterystyczne

Agresywna i terytorialna ryba. Budzi respekt wśród innych ryb. Należy trzymać jednego samca z kilkoma samicami. samce są żywiej ubarwione.

Pokarm głównie glony i suche pasze roślinne.

Warunki hodowlane

Wymaga zbiornika o długości conajmniej 150cm. Podłoże piaszczyste lub z drobnego żwiru. dekoracje z kamieni i grot skalnych. Rybom należy zapewnić dużą ilość kryjówek. Ewentualne rośliny powinny być mocne, o grubych liściach i łodygach.

Parametry wody: Temperatura wody: 24-27°C pH 7,0-8,5, woda średnio twarda do twardej.

Rozmnażanie

Temperatura 26-28°C. ikra składana jest w szczelinach skalnych. ikra po zapłodnieniu jest brana przez samicę do pyska. Tam następuje inkubacja. młode po około 21 dniach opuszczają pysk samicy. Są wtedy w pełni samodzielne.